Digitalisering.

Teknologisk utvikling = nye muligheter for digitalisering og automatisering.

Vi har bred erfaring i å hjelpe bedrifter med å digitalisere seg. Ikke bare med å få regnskapet i skyen, men også med integrasjoner som kan gjøre jobbhverdagen lettere, mer fleksibel og ikke minst kostnads-og tidsbesparende.

Har du regnskapsfører på huset, men trenger bistand i valg og oppsett av nytt regnskapsprogram? Da kan Flytsona hjelpe deg med oppsett og opplæring av ansatte.

IN HOUSE

REGNSKAPSBYRÅ

LITEN BEDRIFT

OPPSUMMERT

REGNSKAP
IN HOUSE

I tillegg til å bistå egne kunder, hjelper vi gjerne bedrifter som har regnskapsfører i eget hus. Vi kan bistå i valg og oppsett av nytt regnskapsprogram hos dere, samt gjennomføre opplæring hos de ansatte.

REGNSKAPS-
BYRÅ

Vi kan hjelpe andre regnskapsbyrå med digitalisering. Da bidrar vi med å få kundene i skyen, og gjennomfører opplæring av eventuelle systemer.

LITEN BEDRIFT

Du behøver ikke å ha en stor bedrift for å være digitalisert. At små bedrifter digitaliserer seg kan både være tidseffektivt, enklere og kostnadsbesparende.

Vi bistår også med gode råd i forbindelse med overgang til en heldigital hverdag gjennom hele virksomheten.

OPPSUMMERT

Vurdering, valg og implementering av systemer.
Integrering av støttesystemer.
Opplæring i systemer.
Overføring av data fra gammelt til nytt system.

8 av 10 sier at vi er mer fremtidsrettet enn deres forrige regnskapsfører.

Karlsberg logo

Vi har fått god hjelp av Flytsona og Linda i forbindelse med oppkobling av nytt teknisk miljø og overgrand fra regnskapsprogrammet Visma Mamut til skybaserte Tripletex. Vi anbefaler andre å benytte Flytsona til sine digitaliseringsprosjekter.

Cathe Marø Farstad, regnskapsfører, Karlsberg AS